Cabecera
PRUNAGAR
Informació
Número: 
4499
Data: 
No consta. (Segons l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:534) consta amb la data de registre 9-5-1924)
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Gimenez Salinas y Co. (Barcelona)
Forma farmacèutica text: 
(Gragea)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Tub metàl·lic imprés i tap del mateix material de rosca.
Composició: 
Esència de pruna 0,005., Agar-Agar 0,080., Extracte de Belladona 0,010., Extracte de nou vòmica 0,03., Extracte de closca sagrada 0,010., Podofilino, Extracte de sen, Extracte d'Evonymus 0,01., Aloes 0,1., Excipient c.s.p 0,27.
Dosificació: 
Dosi mitja: 2 gragees
Indicacions: 
Estrenyiment.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
13,25 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 10 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
No conté prospecte.El preu el sitúa en posterioritat a la data de fabricació de 1953, ja que el registre d'aquest any consta amb un preu d'11,20 inferior al del medicament documentat.
Director tècnic del laboratori: 
Prreparat per cessió: M. Gimenez-Salinas
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-