Cabecera
EXONEROL
Informació
Número: 
16489
Data: 
no consta
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Bioquimico More - Barcelona ( Ripoll 27)
Forma farmacèutica text: 
dragea (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
50 drageas en flasconert de vidre amb tap de baquelita i en capsa de cartro
Composició: 
podofili, evonimina, fenolftaleina, extracte tou de belladona, pols de rubarbe, excipient
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
laxant d´accio suau
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
14,60 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte
Director tècnic del laboratori: 
A. Ribalta Forester
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat