Cabecera
ABISFOL
Informació
Número: 
7567
Data: 
no consta
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Capi - Vinaroz
Forma farmacèutica text: 
(pomada)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
20 grams de pomada en tub metal.lic i capsa de cartro
Composició: 
vitamina A, foliculina, subnitrat de bismut, oli de fetge de bacalla, grasa animal
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
prevencio i tractament de les crivelles al pit
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
15,40 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte de la marca. Interessant
Director tècnic del laboratori: 
E. Rafael Roca
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat