Cabecera
ANTIHEMORRAGICO 101 ESTEVE
Informació
Número: 
16407
Data: 
No consta a l'Índice Alfab¨¦tico de Especialidades Farmac¨¦uticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmac¨¦uticas (1946), per¨° s¨ª a F¨¢rmacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953:669).
Registrat a: 
Direcci¨®n General de Sanidad.
Subregistre: 
E.N.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. (Barcelona).
Forma farmacèutica text: 
Comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Tub amb tap a pressi¨® de pl¨¤stic transl¨´cid (Ø=1,4 cm. Alçada=6,3 cm.) contenint 10 comprimits.
Composició: 
0,5 gr. de gluc¨®sid ' N del ¦Á-naftilamino-4-sulfonato, per a cada comprimit.
Dosificació: 
La dosis di¨¤ria mitjana per un adult ¨¦s de 4-5gr. (8 a 10 comprimits), administrats de forma fraccionada a ra¨® de 1 gr., (2 comprimits) cada 4-6 hores. Si es necessita es pot administrar la dosis total una o dues vegades.Profil¨¤cticament: 1 gr. (2 comprimits) cada 4 hores fent coincidir la cinquena dosis a les 3-4 hores abans de la intervenci¨®. Si no s'aconsegueix normalitzar els temps de coagulaci¨® i sagnia, els comprimits es continuaran administrant els dies necessaris a la dosis i ritme mencionats.
Indicacions: 
Profil¨¤xi i tractament de tots els processos hemorr¨¤gics, m¨¨dics i quir¨²rgics. Element coadjuvant en la terap¨¨utica de les diferentes di¨¤tesis hemorr¨¤giques. Augmenta la xifra de plaquetes , la tassa de proteines totals i de fibrin¨°gen, aix¨ª com la densitat i viscositat de la sang.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
18,50 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmac¨¦uticos de España. Colegio de Hu¨¦rfanos 5 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Cont¨¦ prospecte, en el que hi consta: 'No tiene contraindicaciones y se puede utilizar conjuntamente con otros preparados de tipo anticarencial, en caso de haberse comprobado d¨¦ficits protromboc¨ªticos o de otros factores, as¨ª como fragilidades capilares por car¨¦ncia de rutina o hipervitaminosis Co P'. A la caixa hi ha un cup¨® precinte dels laboratoris Dr. Esteve (Barcelona), en el que hi ha la figura d'un ¨¤ngel que forma la base d'una copa, al cos de la copa hi ha l'escrit de 'AD SALUTEM'. Cont¨¦ un tiquet de RECLAMACIÓ I GARANTIA.
Director tècnic del laboratori: 
Dr. A. Esteve.
Continent: 
Regular.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
10.