Cabecera
ZINOSAL
Informació
Número: 
8703
Data: 
No consta a l’'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), i tampoc a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953-54-55).
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Juste, Sociedad Anònima Quimico-Farmacèutica (Madrid)
Forma farmacèutica text: 
(Gotes)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa rectangular prismàtica contenint el flascó de vidre color topazi de base el·líptica amb tap de rosca de plàstic (tap pipeta) i comptagotes de cautxú i vidre.
Composició: 
Fórmula cantesimal: sulfat de zinc 1g, Solució isotònica i isoionica, q.s.p 100 c.c.
Dosificació: 
Instil·lar tres o quatre gotes a cada ull dos o tres cops. En casos aguts cada dues hores.
Indicacions: 
Conjuntivitis subaguda diplobacilar (Morax-Axenfeld), en les conjuntivitis catarrals, cròniques, primaverals.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
16,20 ptes.
Timbre: 
“Patronato Farmacéutico Nacional” 20 cts. Copa i serp de color granat.
Dades d'interès: 
Conté prospecte.
Director tècnic del laboratori: 
Francisco Femenía López
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-