Cabecera
12 CACHETS KALMINE
Informació
Número: 
No consta.
Data: 
No consta.
Registrat a: 
No consta.
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratoire P. Metadier
Forma farmacèutica text: 
Catxets (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa metàl·lica 12 catxets.
Composició: 
Kalmine
Dosificació: 
No descrita.
Indicacions: 
Malestar, cansament, febre, insomni i tots els dolors.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
No consta.
Timbre: 
No n'hi ha.
Dades d'interès: 
No consta a l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), i tampoc a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953). Hi ha un avís: La venda activa del producte registrat kalmine va portar a la venda, sota el nom de "Fantaisie", d'un producte amb una presentació molt similar. La majoria d'aquestes imitacions són fetes amb productes químics i de sals amb un resultat mediocre i de vegades perillós per la seva acció sobre els ronyons i l'estómac. És útil exigir Kalmine, amb un valor conegut de fa temps.
Director tècnic del laboratori: 
Docteur en Pharmacie P. Metadier
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Absent.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta.