Cabecera
PARCHE POROSO SOR VIRGINIA
Informació
Número: 
8.155
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Unitex-Hartmann S.S.
Forma farmacèutica text: 
Pegat (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Sobre tancat pels laterals amb un pegat a l'interior.
Composició: 
Extracte fluid de belladona: 2,0 g.; Extracte fluid de càpsium: 2,0 g.; Massa autoadhesiva: 100 g.
Dosificació: 
Colocar el pegat i deixar que actui durant 3 o 4 dies.
Indicacions: 
Tractaments de dolors de pit, espatlla, etc. en refredats, tos i altres afeccions en que és necessati activar ràpida i permanentment la producció corporal de calor.
Efectes secundaris: 
En zones de pell clivellada podria produïr-se una sensació de cremor i picor.
Contraindicacions: 
No aplicar-lo en zones on la pell es trobi malmesa: talls, ferides obertes o hemorràgies, urticàries, etc.
Preu: 
325 pts / a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953:887) posa 7,10 pts
Timbre: 
No n'hi ha
Dades d'interès: 
El registre no consta a l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), però sí al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:674).
Director tècnic del laboratori: 
Farmacéutico: J. Bonany Ayuso
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No contsa.