Cabecera
GYRALDOSE
Informació
Número: 
8.802
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratirio de los establecimientos Rocafort Doria, S.A.
Forma farmacèutica text: 
Comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa metàl·lica
Composició: 
Pyolisan (sodi paratoluè, sulfocloramina sulfofenat de zinc, fluorur de sodi) 23; trioximetilè 0,50; àcid túnic 0,50; sulfat d'alumini i de potasi 50; excipient 25
Dosificació: 
Disoldre un comprimit de Gyraldose en 2 litres d'aigua bullida una mica calenta. Prendre una irrigació calenta amb un o dos litres d'aigua d'aquesta solució un o dos cops al dia
Indicacions: 
Per a la higiène i la toilette de les senyores
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
5 ptes
Timbre: 
No n'hi ha
Dades d'interès: 
Segons l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:246) fou registrat el 5-3-1927.
Director tècnic del laboratori: 
Farmacéutico N. Rocafort
Continent: 
Bo
Contingut: 
Absent.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta