Cabecera
RESINOL
Informació
Número: 
No consta.
Data: 
No consta.
Registrat a: 
No consta.
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Resinol Chemical CO.
Forma farmacèutica text: 
Ungüent (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa metàl·lica de base circular.
Composició: 
No descrita.
Dosificació: 
No descrita.
Indicacions: 
Preparació calmant i curadora per totes les erupcions i irritacions de la pell
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
Mostra gratuïta.
Timbre: 
No n'hi ha.
Dades d'interès: 
No consta a l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), i tampoc a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953). Està escrit en anglès
Director tècnic del laboratori: 
No consta.
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta.