Cabecera
TANAGEL SELLOS
Informació
Número: 
No consta.
Data: 
No consta
Registrat a: 
No consta
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Francisco Durban S.A.
Forma farmacèutica text: 
Catxets (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró de base rectangular. Conté 15 catxets
Composició: 
Tanat de gelatina 0,50gr; extracte d'opi 0,01gr; extracte de belladona 0,005gr
Dosificació: 
Excepte criteri mèdic, de 4 a 6 catxets al dia
Indicacions: 
Totes les diarrees de l'adult, dispepsies, gastroenteritis, colitis, disenteria, tuberculosis, etc...
Efectes secundaris: 
Rarament produeix sequedat de boca i somnolència
Contraindicacions: 
Estats convulsius. En la insuficiència renal i hepàtica en fases terminals. Pancreatitis, estenosis pilòrica
Preu: 
95 ptes (etiqueta enganxada a la capsa)/95ptes (cupó de l’A.S.S.S.).
Timbre: 
No n'hi ha
Dades d'interès: 
No consta a l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), però sí al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:866).Conté prospecte
Director tècnic del laboratori: 
R. Durban Cordoba
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo. Falten catxets
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta