Cabecera
POMADA OFTÁLMICA CUSÍ AL AMARILLO DE ÓXIDO DE MERCURIO 2%
Informació
Número: 
841-2
Data: 
No consta. (Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:525) consta amb la data de registre 31-12-1920)
Registrat a: 
Inspección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios del Norte de España, S.A.
Forma farmacèutica text: 
Pomada (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró de base rectangular. Tant a la base com a la part superior sobresurt el cartró.
Composició: 
No descrita. Pomada a l'òxid de mercuri al 2%.
Dosificació: 
No descrita.
Indicacions: 
No descrites. (Segons el Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:732): conjuntivitis, bleftaritis i dermatologia
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
3 ptes.
Timbre: 
Timbre metálico de 0,20 ptes.
Dades d'interès: 
De venta exclusiva en farmàcies, amb recepta.
Director tècnic del laboratori: 
Dtr. J. Cusí i Dr. R. Cusí, farmacèutics
Continent: 
Bo
Contingut: 
Absent.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta.