Cabecera
APIOLINE HOUDE
Informació
Número: 
2835
Data: 
-
Registrat a: 
Presentado al registro de Direccion General de Sanidad
Subregistre: 
-
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
-
Forma farmacèutica text: 
granul dosimetric(sic)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capseta de cartro embolicada de paper
Composició: 
apiolina
Dosificació: 
no considerat
Indicacions: 
no trobades
Efectes secundaris: 
no considerat
Contraindicacions: 
no considerat
Preu: 
10,50 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
importat de França. interesant. distincions
Director tècnic del laboratori: 
-
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
-