Cabecera
ABDOMINOL
Informació
Número: 
E. N. 31.063
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratori Doctos S.A.
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Sobre rectangular de paper (4 x 6,5 cm). 2 comprimits.
Composició: 
Aminofenazona, 300 mg; cafeïna, 50 mg; metilbromur atropina, 0,6 mg; excipient retardat qsp un comprimit.
Dosificació: 
En general, un comprimit al matí i un altre a la nit. El seu efecte dura unes deu hores. En casos intensos, la primera presa de dos comprimits.
Indicacions: 
Dolors menstruals, dolors abdominals, còlics hepàtics i nefrítics, cistitis, vòmits i nàusees, diarrees neurògenes, etc.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
9,10 ptes.
Timbre: 
Patronato Farmacéutico Nacional 20 cts. Copa i serp de color lila.
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. No conté prospecte. No consta a l'IAEF (1935), ni al DEDEF (1953-54), i tampoc a Fármacos (1953).
Director tècnic del laboratori: 
R. Casals (Llorens i Barba, 42, Barcelona)
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-