Cabecera
HEMICRANEAL
Informació
Número: 
39.228 E.N.
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Liade, S.A.(Madrid).
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (5 x 2,5 x 2,5 cm.).Flascó de vidre de color topazi.Tap de plàstic de rosca.12 comprimits.
Composició: 
Composició per comprimit:dimetilaminoantipirina, 100 mgrs.; cafeïna anh., 100 mgrs.; alcaloides totals belladona, 0,1 mgrs.; ergotamina tartrat, 1 mgr.; d-amfetamina sulfat, 0,1 mgrs.; excipient, c.s.
Dosificació: 
Dosi mitjana adults:3 comprimits al dia.
Indicacions: 
Migranya.Cefalees periòdiques, al·lèrgiques, psicosomàtiques.Migranya abdominal.Equivalents psíquics de la migranya.Crisis de migranya menstrual i alimentícia.Migranya del restrenyiment.Miocel·lulitis del clatell.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
39,60 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral.de Colegios Farmacéuticos de España.Colegio de Huérfanos 10 cts.Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Ubicació:medicateca Ordi.Conté prospecte(consultar arxiu).No consta a l'IAEF(1935), ni al DEDEF(1953-54), i tampoc a Fármacos(1953).Conté cupons de l'A.S.S.S.Farmacia AGELL.Salvá, 33 y Blay, 10.Teléfono 241 65 88.BARCELONA.1067.
Director tècnic del laboratori: 
L.R.Sellier.
Continent: 
Bo
Contingut: 
Dolent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
C3