Cabecera
LAXOFENAS
Informació
Número: 
2.142
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Juan Martín S.A.F.(c.Granada, 38, Madrid).
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Flascó de plàstic de color topazi(5,3 x 2,7 x 2,3 cm.).Tap de plàstic de rosca de color groc.50 dragees.
Composició: 
Fórmula per dragea:aloïna, 0,015 grs.; fenolftaleïna, 0,035 grs.; estricnina, 0,0007 grs.; extracte de belladona, 0,005 grs.; pols d'ipecacuana, 0,004 grs.
Dosificació: 
1-3 dragees a la nit, en anar a dormir; excepte prescripció facultativa.
Indicacions: 
No descrites.Segons el DEDEF(1953-54, pàg.662):laxant, purgant d'acció lenta; restrenyiment habitual.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
34,80 ptes.
Timbre: 
No consta
Dades d'interès: 
Ubicació:medicateca Ordi.No conté prospecte.No consta a l'IAEF(1935), però sí al DEDEF(1953-54, pàg.662), i també a Fármacos(1953, pàg.330).Conté cupó de l'A.S.S.S.
Director tècnic del laboratori: 
Juan Martín
Continent: 
Bo
Contingut: 
Dolent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
K-2