Cabecera
PARCHE POROSO FIELTRO ROJO SOR VIRGINIA
Informació
Número: 
8.155
Data: 
No consta. Segons l'IAEF (1935, pàg. 485): 21 juliol 1926.
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Unitex, S.A. (Mataró)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Sobre rectangular de paper (9 x 12 x 0,2 cm). Emplastre porós de feltre vermell.
Composició: 
Ghum tus, 15 grs; mirra, 15 grs; Atropa belladona, 10 grs; eucaliptus, 15 grs; Papaver album, 10 grs; Laurus nobilis, 15 grs; emplastre cautxú, 500 grs; Capsicum annum, 10 grs.
Dosificació: 
No descrita. Segons el DEDEF (1953-54, pàg. 843): aplicar-lo en les regions afectades.
Indicacions: 
Catarro, bronquitis, tos, refredats de pit i altres malalties de l'aparell respiratori.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
3,55 ptes.
Timbre: 
No consta
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. No conté prospecte. Consta a l'IAEF (1935, pàg. 485) i al DEDEF (1953-54, pàg. 843), però no a Fármacos (1953).
Director tècnic del laboratori: 
M. Enrich
Continent: 
Bo
Contingut: 
Regular
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-