Cabecera
OESTROLBÉN LLOBET
Informació
Número: 
7.076 E.N.
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio de Exclusivas Químico-Farmacéuticas R. de Llobet S.A. (c. St.Magí, 17, Barcelona)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (3 x 6,5 x 2,8 cm). Flascó cilíndric de vidre incolor. Tap intern de suro. Tap extern de rosca de baquelita. 20 dragees.
Composició: 
Cada dragea conté: 1/4 de mgr de dioxi-dietilestilboestrol, associat a 0,02 d'àcid feniletilbarbitúric i 0,02 de pols de belladona.
Dosificació: 
1-4 dragees al dia, excepte prescripció facultativa.
Indicacions: 
Amenorrea, hipoplàsia genital, dismenorrea, oligomenorrea, polimenorrea, endometritis, supressió de la pujada de la llet, mastitis greu. Fenòmens menopàusics de dèficit hormonal (artrosi menopàusica, incontinència senil d'orina, trastorns psíquics, vaginitis senil, pruïja senil). Trastorns circulatoris (penellons, acrocianosi, gangrena arterioscleròtica). Úlcera gastroduodenal. Carcinoma de mama. Neoplàsies de pròstata.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
13,46 ptes.
Timbre: 
"Consejo Gral.de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 5 cts." Copa i serp blaves. "Especial móvil para medicamentos 30 cts." Microscopi, retorta i tubs d'assaig de color rosa (2).
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. Conté prospecte (consultar arxiu). No consta a l'IAEF (1935), ni a Fármacos (1953), però sí al DEDEF (1953-54, pàg. 785).
Director tècnic del laboratori: 
R. de Llobet.
Continent: 
Bo
Contingut: 
Dolent
Nombre d'exemplars: 
2
Lot: 
-