Cabecera
INMUNIVIRUS GÉNITO-URINARIO
Informació
Número: 
1113
Data: 
12-1944
Registrat a: 
Registro Sanidad
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Instituto Llorente
Forma farmacèutica text: 
Injectable
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró
Composició: 
Antivirus estrepto-estafilo-entero-colibacilar gonocòcic i de Friedlander.
Dosificació: 
No descrita
Indicacions: 
Pielitis i pielonefritis, cistitis, uretritis, metritis, vulvo-vaginitis, infecció puerperal (especialment quan estan lligades a processos neiserians).
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
2,15 ptes.
Timbre: 
Timbre a metálico
Dades d'interès: 
Antivirus de estreptococs, estafilococs, gonococs, colibacils, enterococs i bacils de Friedländer.
Director tècnic del laboratori: 
Doctores Megías
Continent: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta