Cabecera
CHEMICETINA
Informació
Número: 
25.052
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Carloerba.
Presentació: 
Capsa de cartró (1,8 x 8 x 1,8 cm).
Composició: 
Cloramfenicol levogir sintetic 2 g; naftalàn 5 g; tumenol 5 g; oxid de cinc 22 g; excipients c.s. para 100 g.
Dosificació: 
No desccrita.
Indicacions: 
Eccemes subaguts, neurodermatitis, etc.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
No consta.
Timbre: 
Timbre metalic.
Dades d'interès: 
Mostra gratuïta.
Director tècnic del laboratori: 
J. Esteva.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta.