Cabecera
OVARINA BELLADONA
Informació
Número: 
No consta
Data: 
No consta
Registrat a: 
No consta
Subregistre: 
No consta
Laboratori preparador: 
No consta
Presentació: 
Capsa de cartró embolcallada amb paper de plàstic (9x4x4 cm)
Composició: 
100 gr representen 99 gr d'extracte total d'ovari i 1 gr d'extracte hidro alcohòlic de fulles de belladona
Dosificació: 
No descrita
Indicacions: 
No descrites
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
No consta
Timbre: 
No n'hi ha
Director tècnic del laboratori: 
No consta
Continent: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta