Cabecera
Informació
Número: 
15224
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio farmacéutico Martin Cuatrecasas (Barcelona)
Forma farmacèutica text: 
Injectable (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró de dimensions 8,3x10x2,3 cm
Composició: 
Bi-iodur de mercuri Iodur sòdic Carbamat d'etil
Dosificació: 
No descrites
Indicacions: 
No descrites
Efectes secundaris: 
No descrites
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
8,50 ptes
Timbre: 
No n'hi ha
Dades d'interès: 
"Muestra Médica gratuita"
Director tècnic del laboratori: 
No consta
Continent: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta