Suïssa

Trobats 10 de 53 resultats
Laboratori:
Flawa S.A. - Flawil (Saint Galien)
Composició:
phenylmercuri nitrat, acid aminoacetic, linniment calcari, balsam peru, udecilinat de zinc
Indicacions:
tractament de ferides,panellonsLaboratori:
Hamol S.A. Section Pharmaceutique. Zurich (Suisse)
Composició:
Calc. N-Oxymethylmethioninic 0,25 gr. Acid Dehydrocholic 0,03 gr. per comprimit.
Indicacions:
En cas d'afeccions biliars, hepatopaties, contra les afeccions dels conductes urinaris i del tub digestiu.Laboratori:
Fábrica de Productos Químicos antes Sandoz (Basilea)
Composició:
Gluconat càlcic, 1,5 grs.
Indicacions:
No descrites. (Segons Fármacos. Enciclopedia de medicamentos y especialidades.(1953:524): descalcificacions i estats de carència, debilitat general, embaràs i període de creixement, raquitisme, osteoporosi, osteomalàsia, càries dentària, fractures, pneumònia, bronquitis, asma, espasmes gàstrics, estats al·lèrgics i anafilàctics, etc.).Laboratori:
Fábrica de Productos Químicos, antes Sandoz, (Basilea).
Composició:
Gluconat càlcic, 1,5 grs.
Indicacions:
No descrita.Laboratori:
Productos Roche S.A. (Madrid)
Composició:
Pantopon, 0,01 grs. Atrinal, 0,001 grs. Chl. Papaverin 0,02 grs, Sol. glyc. spirit 1 cc. per ampul·la.
Indicacions:
No descrites.Laboratori:
F. Hoffmann- La Roche i Cía., Sociedad Anónima (Basilea-Suiza)
Composició:
Pantopon, 0,01 gr.; atrinal, 0,001 gr.; chl. papaverin,0,02 gr.; sol. glyc. Spirit
Indicacions:
Analgèsics, antiespasmòdics. Espasmes de l'aparell digestiu. Còlics hepàtics, nefrítics, etc. Afeccions doloroses com la menstruació dolorosa, etcLaboratori:
F. Hoffmann- La Roche i Cía., Sociedad Anónima. (Barcelona)
Composició:
Pantopon, 0,01; atrinal, 0,001; chl. Papaverin., 0,02; per a cada comprimit
Indicacions:
Espasmes de l'aparell digestiu. Còlics hepàtics, nefrítics, etc. És analgèsic en afeccions doloroses com la menstruació dolorosa, etcLaboratori:
F. Hoffmann- La Roche y Cia., S.A. (Basilea, Suïssa)
Composició:
Pantopon, 0,01 grs. Atrinal, 0,001 grs. Chl. Papaverin 0,02 grs, Sol. glyc. spirit 1 cc. per ampul·la.
Indicacions:
Analgèsic, antiespasmòdic. Espasmes de l'aparell digestiu, còlics hepàtics, nefrìtics, etc. Afeccions doloroses, mentruacions doloroses.Laboratori:
F. Hoffmann- La Roche y Cia., S.A. (Basilea, Suïssa)
Composició:
Pantopon, 0,01 grs. Atrinal, 0,001 grs. Chl. Papaverin 0,02 grs, per comprimit.
Indicacions:
Analgèsic, antiespasmòdic. Espasmes de l'aparell digestiu, còlics hepàtics, nefrìtics, etc. Afeccions doloroses, mentruacions doloroses.Laboratori:
Societe pour l´Industrie Chimique - Bale
Composició:
salene
Indicacions:
no trobades