Logo Universitat de Barcelona Secció Departamental de Química Analítica layout image
English     Secció de Química Analítica UB layout image
Grup QÜESTRAM-R
layout image
Continguts
Presentació
Membres
Recerca
Servei d'Anàlisi Isotòpica
Laboratori de Radiologia Ambiental
Contacte

 

layout image  
 

NNPP

 

Benvinguts a la pàgina web del grup QÜESTRAM-R ("Determinació i comportament de radionúclids i altres contaminants persistents en escenaris d'interès ambiental i caracterització material d'obres d'art") de la secció departamental de Química Analítica.

Aquest grup, conjuntament amb el grup de recerca "Especiació d'elements traça en matrius ambientals i biològiques" de la mateixa secció departamental, forma part del Grup consolidat "QÜESTRAM, Qualitat en la determinació de contaminants prioritaris i avaluació de llur comportament" (2021 SGR 01342)

En aquesta pàgina trobareu informació sobre nosaltres i sobre l'activitat de recerca que duem a terme.


Novetats


 

 
   
layout image
layout image
layout image © Universitat de Barcelona Last update: 09.01.2023 layout image