Servei d'anàlisis isotòpiques

Presentació

El Servei d’Anàlisis Isotòpiques és una de les unitats de transferència científico-tecnològica i d’ajut a la recerca de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.

Les seves activitats s’emmarquen en les àrees del control de la radioactivitat ambiental, del control de radioactivitat en matèries primeres i productes elaborats de diferents sectors industrials.

El Servei treballa pel Laboratori de Radiologia Ambiental del grup consolidat QÜESTRAM de la Secció de Química Analítica.

Martí i Franquès 1-11 3a planta

08028 Barcelona

Facultat de Química

Tel. 934 021 282

Fax 934 021 233

Responsable científic: Dra. Anna Rigol Parera

Responsable tècnica: Dra. Joana Tent Petrus joana.tent@ub.edu

Horari d’atenció: de 9:00 h a 14:00 h

 • Oferir serveis d’anàlisi, d'interpretació de resultats i d'assessorament científic que contribueixin al desenvolupament d’activitats empresarials i projectes d’investigació d’interès social, en el camp de la protecció radiològica, qualitat alimentària i protecció del consumidor.

La determinació de continguts de radionúclids emissors gamma, beta i alfa, tant d’origen natural com artificial, en diversos tipus de mostra. Aquest tipus d’anàlisi són de vital importància pel control de la radioactivitat ambiental i pel control de qualitat de productes industrials, alimentaris, agraris i farmacèutics.

Tipus de mostra
Sòls, sediments, aigües, vegetació, productes alimentaris, colorants i adobs, entres altres.

Radionúclids
137Cs, 60Co, 40K, 90Sr, radionúclids naturals de les sèries de 232Th i 238U, entre altres.

El control de la radioactivitat ambiental és fonamental per garantir la protecció radiològica de la població.

El control dels continguts de radionúclids en tots aquells productes que poden contribuir a l’augment de la dosi d'irradiació rebuda per l'home és també necessari per a la seva protecció. La globalització dificulta la traçabilitat de l’origen dels productes comercialitzats i fa necessari el control radiològic de matèries primes i productes finals per al seu ús i comercialització.

 • Espectrometria gamma d’alta resolució
 • Escintil·lació líquida
 • Espectrometria alfa d’alta resolució

El Servei d’Anàlisis Isotòpiques està situat al soterrani de la Facultat de Química. Per al desenvolupament de les seves activitats fa ús de les instal·lacions i equips propis, així com del grup de recerca consolidat Qüestram de la Secció Departamental de Química Analítica i de la Instal·lació Radioactiva de la Facultat de Química.

Equips i instal·lacions disponibles:

Laboratori de mesura per a les anàlisis radiològiques.

Laboratori per al tractament de mostres per a les anàlisis radiològiques.

Laboratori per a la manipulació de mostres i soluciones actives de radionúclids.

Tots els assaigs que es realitzen en el camp del control de radioactivitat estan integrats en les activitats del Laboratori de Radiologia Ambiental de la Secció Departamental de Química Analítica, laboratori d'assaig acreditat per ENAC amb acreditació número 520/LE1117.

 • Grups de recerca universitaris.
 • Organismes públics de recerca
 • Empreses dels sectors industrial, farmacèutic, agrari i alimentari.
 • Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
 • Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR), Generalitat de Catalunya

Responsable científic: Dra. Anna Rigol Parera

Responsable tècnica: Dra. Joana Tent Petrus

 • Des de 1999, col·laboració amb el Laboratori de Radiologia Ambiental (Grup Qüestram, Secció Departamental de Química Analítica, UB) en l’execució del “Programa de control de la vigilància radiològica ambiental de les centrals nuclears de Vandellòs I, Vandellòs II i Ascó”, finançat pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
 • Des de 1999, col·laboració amb el Laboratori de Radiologia Ambiental (Grup Qüestram, Secció Departamental de Química Analítica, UB) en el control de radioactivitat de productes elaborats i matèries primes d’activitats industrials, mèdiques i de recerca.
 • Col·laboració amb el Laboratori de Preparació de Materials pel Control de Qualitat MAT CONTROL (Grup Qüestram, Secció Departamental de Química Analítica, UB) per a la preparació de materials de referència per als laboratoris que participen en la vigilància radiològica ambiental del territori espanyol (2005).
 • Participació i suport als projectes de recerca del grup Qüestram (Secció Departamental de Química Analítica, UB).

Comparteix-ho: