Inscripció als cursos d’estiu de 2022

Cursos intensius de nivell Bàsic 1 (A1) i Bàsic (A1 + A2) de llengua catalana

El període d’inscripció comença el 16 de maig de 2022. La inscripció es podrà fer a distància o presencialment a l’Administració dels Serveis Lingüístics. Els cursos s’adrecen principalment a estudiants universitaris de fora de Catalunya que volen venir a estudiar-hi, però estan oberts també a qualsevol persona que vulgui començar a aprendre català.

Cursos de llengua catalana de nivells Bàsic 2 (A2), Elemental (B1), Intermedi (B2) i Suficiència (C1)

El període d’inscripció comença el 16 de maig de 2022. La inscripció es podrà fer a distància o presencialment a l’Administració dels Serveis Lingüístics. Els cursos estan oberts a estudiants de la UB i a públic extern.

Curs de llengua catalana de nivell Superior (C2)

Els Serveis Lingüístics poden oferir un nombre determinat de places en el curs de nivell Superior (C2). Per aquest motiu el procediment d’adjudicació de places es farà per sorteig i inclourà els passos següents:

 1. Inscripció al sorteig: per mitjà d’un enllaç que apareixerà al costat del curs. El formulari d’inscripció funcionarà des de les 12:00 del 23 de maig fins a les 12:00 del 24 de maig de 2022.
  En enviar el formulari, l’aspirant rebrà un correu electrònic amb el número assignat pel sorteig d’inscripció.
  La inscripció implica l'acceptació de les bases del sorteig.
 2. Sorteig: tindrà lloc el 26 de maig de 2022, a les 10:00, al Centre d’Autoaprenentatge de Sants, carrer Melcior de Palau, 140.
 3. Comunicació del resultat del sorteig: el 27 de maig de 2022 els aspirants que obtinguin plaça al curs rebran un correu electrònic on se’ls indicarà com han de formalitzar la matrícula.

Aquest curs està obert a estudiants de la UB i a públic extern.

Nota sobre el nivell C2 de català

Inscripció a distància

Cursos A1 i A1 + A2: inscripció a través de l’enllaç que apareixerà al costat de cada curs.

Cursos dels nivells A2, B1, B2, i C1: cal enviar un correu a inscripciocursos.sl@ub.edu on indiqueu el curs al qual us voleu matricular. Si no teniu un certificat dels Serveis Lingüístics, hi haureu d’adjuntar el document acreditatiu del nivell anterior al qual us voleu inscriure. Si no disposeu de cap acreditació de català, us enviarem les instruccions per fer la prova de nivell en línia.

Les places són limitades! Enviar un correu a inscripciocursos.sl@ub.edu no garanteix plaça al curs.

Inscripció presencial

Podeu fer la inscripció de manera presencial a l’Administració dels Serveis Lingüístics.

Cursos dels nivells A2, B1, B2 i C1: si no teniu un certificat dels Serveis Lingüístics, haureu de portar el document acreditatiu del nivell anterior. Si no disposeu de cap acreditació de català, abans de venir haureu d’escriure a inscripciocursos.sl@ub.edu i us enviarem un enllaç per fer una prova de nivell.

Abans de l’inici del curs

Uns dies abans de l’inici del curs, s’enviarà un correu amb la informació necessària.

Proves d’accés

L’alumne que es vulgui inscriure en un curs determinat i no tingui cap comprovant d’haver superat els nivells anteriors haurà de fer una prova de nivell. En cas d’inscripció a distància, les persones que hagin de fer la prova de nivell rebran les instruccions corresponents. Les proves de nivell consten de la redacció d’un text, unes preguntes tipus test i una part oral; es faran durant tot el període d’inscripció.

Documentació necessària per a la inscripció presencial

 • El DNI o el passaport.
 • Els estudiants de la UB han de portar algun document que demostri que són estudiants de la UB o que han estat acceptats en aquesta Universitat el curs 2021-2022.
 • Els estudiants d’intercanvi han de portar un document que acrediti la seva vinculació a la UB.
 • Els membres de l’associació Alumni UB han de portar el carnet de soci per obtenir el descompte que els correspon.
 • Les persones que es vulguin inscriure als cursos de llengua general i ja tinguin altres cursos aprovats, als Serveis Lingüístics o en altres institucions, han de portar el diploma o certificat que ho acrediti.
 • Per matricular-se a un curs, s’ha d’acreditar el nivell anterior amb el certificat o diploma corresponent. En el cas que no es pugui acreditar, cal fer una prova de nivell.

Condicions

 • Si algun curs no arriba al nombre mínim d’alumnes es pot anul·lar. Només en aquest cas es retornarà l’import de la matrícula.
 • Quan s’arriba al límit places es tanca la inscripció al curs.
 • La inscripció no es considera formalitzada fins que no se n’ha abonat l’import corresponent.
 • Una vegada formalitzada la matrícula, l’alumne no es pot canviar de grup sense l’autorització de la secretaria dels cursos.
 • Excepte en el curs de nivell superior, per obtenir els crèdits corresponents a cada curs cal haver assistit a un mínim del 80 % de les hores de classe i superar les proves establertes.
 • En cas que l’estudiant suspengui el curs, té dret a una segona convocatòria d’examen.

Administració dels cursos

Campus de Sants
Administració dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Carrer Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

Metro: Sants Estació (L3 i L5)
Telèfon: 934 035 478
formacio.sl@ub.edu

Horari
 • Matins: de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00
 • Tardes: dilluns i dimecres, de 16:00 a 18:00 (tancat de l’1 de juny al 10 de setembre)