Oferta actual d’activitats de formació lingüística

Formació lingüística

Els cursos de llengua catalana dels Serveis Lingüístics (SL) de la Universitat de Barcelona (UB) s’adrecen especialment als col·lectius universitaris, tot i que estan oberts al públic en general. La majoria s’imparteixen en modalitat presencial en diferents centres de la UB, agrupats en tres períodes: primer semestre –cursos que comencen entre l’agost i el desembre–, segon semestre –entre el gener i el maig–, i estiu.

Els cursos de llengua general s’estructuren en inicials i avançats, i abasten, en sis nivells, des del curs Bàsic 1 (A1), per a les persones que venen de fora de Catalunya i comencen a aprendre català, fins al curs de nivell Superior (C2 MECR). També hi ha una oferta de cursos específics.

Alguns dels cursos tenen reconeixement de crèdits acadèmics per als estudiants universitaris. A més a més, els certificats de llengua catalana expedits pels SL són equivalents als de la Generalitat de Catalunya.

Iniciats el 1978 pel Rectorat de la UB, els cursos han estat essencials en la recuperació de la llengua catalana a la Universitat i, més endavant, en la incorporació d’estudiants d’intercanvi a les aules universitàries. Actualment, uns 2.000 estudiants segueixen cada any cursos de català dels SL.