Presentem la participació de la professora María Rosa Buxarrais Estrada en Debats d’Educació, una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill per obrir un debat social entorn dels reptes del futur de l’educació a Catalunya «Les tres coses que he après»