Pròleg

En els darrers anys s’ha produït un creixent interès en l’anàlisi de dades en tots els àmbits professionals. El creixement exponencial en la disponibilitat de dades, així com la millora dels instruments i eines d’anàlisi fan que l’estadística i el que s’anomena data science estiguin penetrant cada cop més àmbits, des de la publicitat, el periodisme, la gestió pública i privada, etc. Els perfils professionals amb competència en anàlisi de dades, doncs, són i seran cada cop més demandats en camps molt diversos.

En aquest context, la formació dels graduats en ciències polítiques i socials necessita ser complementada per formar professionals de l’àmbit social amb un perfil fort d’anàlisi de dades. Per això, volem oferir una opció atractiva pels estudiants que, partint de la base adquirida als graus, aprofundeixi de manera intensa però accessible per als graduats en ciències socials, en aquells aspectes més aplicats i pràctics de la gestió i l’anàlisi de dades.

El títol d’expert d’Analista de dades per a l’anàlisi política i la gestió pública és un curs de postgrau orientar a graduats, estudiants i professionals de l’àmbit de la ciència política i les ciències socials.

Amb aquest títol aprendreu a treballar amb el programa R per gestionar, representar i analitzar dades. Treballarem amb RStudio i RMarkdown per elaborar informes i documents. Tots els exemples seran amb dades sociopolítiques rellevants: dades electorals, dades de xarxes socials, dades sociodemogràfiques o dades d’activitat parlamentària, entre d’altres.