Liliana Cuccu va defensar amb èxit la seva tesi doctoral
  • Data: 25/07/2023

    El 20 de juliol de 2023, Liliana Cuccu va defensar la seva tesi doctoral, titulada “"Struggling Workers in a Changing World: Three Essays on Labour Economics and Political Economy”. La tesi va ser dirigida pel Dr. Vicente Royuela i el Dr. Nicola Pontarollo

    El tribunal de tesi va estar format per la Dra. Begoña Cueto Iglesias (Universidad de Oviedo), Dra. Inés Murillo Huertas (Universidad de Extremadura) i Dra. Barbara Ermini (Università Politecnica delle Marche)  els qui van valorar la tesi com a Excel·lent.

    Aquesta tesi doctoral ofereix evidències empíriques de com els avenços tecnològics poden afectar negativament als treballadors. Es fa especial èmfasi en la identificació dels grups que són més vulnerables als efectes negatius de les innovacions disruptives. Això es deu al fet que reconèixer els "perdedors" i comprendre els diferents canals a través dels quals es veuen afectats és essencial per dissenyar polítiques efectives. La tesi també destaca que ignorar les queixes dels treballadors pot tenir implicacions importants per a la societat en general, ja que la insatisfacció econòmica i la percepció de negligència institucional entre determinats grups socials poden alimentar l'auge de moviments populistes i d'extrema dreta.