AJUTS JOAN ORÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ(FI)

ACTIVITATS FORMATIVES

Els beneficiaris d'un contracte predoctoral FI SDUR poden sol·licitar un ajut per realitzar activitats formatives, fins un màxim de 3.000 euros.

1. Les activitats formatives s'han d'orientar a l'assoliment de competències que són clau i necessàries per a la formació i la professionalització dels futurs doctors o doctores i que han d'estar relacionades, principalment, amb els objectius següents:

- Activitats d'internacionalització: estades de recerca relacionades amb l'obtenció del doctorat internacional, assistència a congressos i conferències i altres accions que permetin connectar el personal investigador amb científics o altres professionals i establir col·laboracions amb entitats d'altres països.

- Transferència de coneixement i tecnologia al sector productiu i a la societat en general: cursos específics i participació en activitats adreçades a adquirir coneixements, experiència i habilitats relacionades amb la transferència del coneixement i dels resultats de la recerca fora de l'àmbit acadèmic perquè generin un valor econòmic.

- Capacitació professional: accions formatives relacionades amb competències transversals i aspectes de gestió d'equips i de lideratge, activitats directives, organització, emprenedoria, etc. - Accions de formació, de desenvolupament o d'aplicació de processos d'RRI (responsible research and innovation, o recerca i innovació responsables).

2. L'import de l'ajut no es pot destinar a la compra de cap tipus de material o equipament ni a finançar cursos d'idiomes.

3. Les activitats formatives es poden portar a terme a partir del sisè mes de contractació de la primera anualitat i fins als sis mesos següents a la finalització de la darrera anualitat del contracte, sempre que la sol·licitud s'hagi presentat durant la vigència del contracte.

La renúncia o la pèrdua del dret de gaudi de l'ajut per a la contractació de personal investigador novell (FI SDUR) comporta la renúncia a tots els ajuts per a la formació, incloent-hi els que hagin estat atorgats i no realitzats.

La realització d'activitats formatives no comporta la suspensió ni la interrupció del contracte de treball.

 

Per més informació contacteu directament amb l'AGAUR.

 

Per altra banda, si vols realitzar estades formatives a Espanya o a l'estranger, pots consultar l'apartat "Altres Ajuts" on trobaràs diverses convocatòries, entre elles l'ajut per Estades de mobilitat de la Fundació Montcellimar.

Logo UE

ggiu