BECA MÀSTER + UB

CONVOCATÒRIA

Es convoquen les beques de colaboració del programa Màster+ amb la Universitat de Barcelona

Bases de la 2ª convocatòria octubre 2023

Bases de la 1ª convocatòria abril 2023

1. El règim de les activitats de col·laboració (període de col·laboració, dedicació, horari i dotació econòmica) s’especifica a l’annex d’aquesta convocatòria. A la dotació econòmica s’aplica la retenció d’IRPF i la quota obrera de la Seguretat Social que correspon a la persona beneficiària.

2. La percepció econòmica és proporcional al període en què realment es presta la col·laboració.

3. En la convocatòria es podrà preveure també el finançament del preu de la matrícula d’alguns màsters en funció de les disponibilitats pressupostàries de cada centre o grup de recerca.