BECA MÀSTER + UB

PROGRAMA MÀSTER+ UB DE CAPTACIÓ D'ESTUDIANTS PER A CURSAR UN MÀSTER UNIVERSITARI I INCENTIVAR VOCACIONS CIENTÍFIQUES EN EL SÍ D'UN GRUP DE RECERCA. CURS 2024/2025

El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria d'abril és del 6 al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Aquest programa té com a objectiu atreure estudiants de bon expedient per a cursar estudis oficials de màster en la Universitat de Barcelona durant el curs 2024 - 2025 i incentivar vocacions científiques en el sí d'un grup de recerca.

La convocatòria consta de dues edicions, una a l'abril i l'altra a l'octubre.
En la convocatòria màster+ edició d'abril, els sol·licitants han de ser graduats o estar acabant el grau i estar matriculats en un màster vinculat a la beca en el moment d'inici d'aquesta.
En la convocatòria màster+ edició d'octubre, els estudiants hauran d'estar matriculats al màster vinculat a la beca.

Els beneficiaris d'aquesta beca, s'integraran en un grup de recerca i les activitats que desenvoluparan estaran vinculades a les activitats que organitza el grup de recerca consolidat al qual s'assigna el becari i a la realització del projecte presentat sota la direcció d'un tutor.