BECA MÀSTER + UB

PROGRAMA MÀSTER+ UB DE CAPTACIÓ D'ESTUDIANTS PER A CURSAR UN MÀSTER UNIVERSITARI I INCENTIVAR VOCACIONS CIENTÍFIQUES EN EL SÍ D'UN GRUP DE RECERCA. CURS 2023/2024

El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria d'octubre és del 19 d'octubre de 2023 al 14 de novembre de 2023, ambdós inclosos. (Ampliació de termini per resolució de la Vicerectora d'Estudiants i Participació amb data 10/11/2023, atesa atura informàtica dels programes institucionals d'aquesta Universitat els dies 8 i 9 de novembre.)

Aquest programa té com a objectiu atreure estudiants de bon expedient per a cursar estudis oficials de màster en la Universitat de Barcelona durant el curs 2023-2024 i incentivar vocacions científiques en el sí d'un grup de recerca.

La convocatòria consta de dues edicions, una a l'abril i l'altra a l'octubre.
En la convocatòria màster+ edició d'abril, els sol·licitants han de ser graduats o estar acabant el grau i estar matriculats en un màster vinculat a la beca en el moment d'inici d'aquesta.
En la convocatòria màster+ edició d'octubre, els estudiants hauran d'estar matriculats al màster vinculat a la beca.

Els beneficiaris d'aquesta beca, s'integraran en un grup de recerca i les activitats que desenvoluparan estaran vinculades a les activitats que organitza el grup de recerca consolidat al qual s'assigna el becari i a la realització del projecte presentat sota la direcció d'un tutor.