Ajuts CONNECTA UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús temporal d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona . Inici.

Convocatòria programa d'ajuts CONNECTA UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona amb dificultats econòmiques durant el curs acadèmic 2023-2024, per tal de pal·liar la bretxa digital existent entre l'estudiantat universitari.