Ajuts CONNECTA UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús temporal d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona. Convocatòria

Bases de la convocatòria programa d'ajuts CONNECTA UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona amb dificultats econòmiques durant el curs acadèmic 2023-2024 [+]

Objecte:

Aquesta convocatòria té per objecte establir les bases reguladores de la concessió d'ajut per garantir la connectivitat a Internet i l'ús d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona amb dificultats econòmiques durant el curs acadèmic 2023-2024, per tal de pal·liar la bretxa digital existent entre l'estudiantat universitari.

Dotació econòmica:

  • El programa d'ajuts CONNECTA UB compta amb uns recursos inicials de 200 ordinadors portàtils i 100 targetes SIM.
  • El programa d'ajuts CONNECTA UB s'obre a la col·laboració del programa de mecenatge adreçat a empreses, institucions i particulars que hi vulguin fer aportacions i que, així, contribueixin a incrementar aquesta dotació inicial i permetin cobrir la llista d'espera, si n'hi hagués.

Termini de presentació del 5 de setembre de 2023 al 14 de juny de 2024