Menú principal

Més informació

Departament de
Psicologia Social y Psicologia Quantitativa, UB
Secció Quantitativa

Campus Mundet
Edifici de Ponent 4a planta

Pg. Vall d'Hebron 171
08035- Barcelona
Telèfon: 93 312 50 93
Fax: 93 402 13 59

Inici

La història del nostre Departament ha vingut de la mà de la trajectòria de la nostra existència a la Facultat, des de que en els seus inicis, el 1968, hagués només un Departament de Psicologia a la Universitat de Barcelona, ​​que incloïa a tots els professors, i que va estar enclavat primer a la Facultat de Filosofia i Lletres, i després a la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. El 1977 es van crear quatre departaments, i, entre ells, el de Psicologia Experimental, sent el Dr. Jaume Arnau el seu primer director. El 1983 es ​​va aprovar per Consell de Ministres la creació de la Facultat de Psicologia.

Arran de la publicació del Reial Decret 1888/1984 de 26 de setembre (BOE 1984.10.26), que establia el catàleg de les Àrees de Coneixement, l'anomenada Metodologia de les Ciències del Comportament va donar lloc a un canvi de denominació del Departament, que va assumir el nom de l'Àrea de Coneixement, de forma paral·lela a com va ocórrer amb la pràctica totalitat dels Departaments de la Facultat de Psicologia. I des de 1983 el Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament ha funcionat com a tal, havent-se estructurat les subàrees d'Anàlisi de Dades, Metodologia Experimental, Metodologia Observacional, i Psicometria.

Actualment s'ha efectuat la seva fusió amb l'actual Departament de Psicologia Social, adoptant la denominació de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa.

Estem presents en els graus de Psicologia, Nutrició Humana i Dietètica, i Treball Social. Així mateix, vam participar en 14 màsters. Per a això, comptem amb una plantilla de docents formada per 6 catedràtics, 12 professors titulars, 3 professors agregats 2 professors agregats interins i 13 professors distribuïts en les categories de lectors, associats i becaris.

Inici de sessió d'usuari