Menú principal

Más información

Departamento de
Psicología Social y Psicología Cuantitativa, UB
Sección Cuantitativa

Campus Mundet
Edifici de Ponent 4a planta

Pg. Vall d'Hebron 171
08035- Barcelona
Teléfono: 93 312 50 93
Fax: 93 402 13 59

Masters

ACTIVITAT FÍSICA I EDUCACIÓ

 • Mitjans i instruments per a l’anàlisi de l’activitat física i esportiva
 • Àmbits i models d’innovació i recerca en activitat física, educació física i esport

ACVITAT MOTRIU I EDUCACIÓ

 • Anàlisi qualitativa de dades aplicada a l’educació física, l’activitat física i l’esport
 • Metodologia de la recerca aplicada a l’educació física, l’activitat física i l’esport

CIENCIA COGNITIVA I LLENGUATGE

 • Métodes i técniques estadístiques per a investigadors

CIUTADANIA I DRETS HUMANS: ÈTICA I POLÍTICA

 • Metodologia de la recerca

ERASMUS MUNDUS EN PSICOLOGIA

 • Mètodes fonamentals d’intervenció i avaluació
 • Psicologia de la salut i qualitat de vida laboral
 • Recerca i anàlisi multivariant en psicologia del treball, les organització i els recursos humans

GESTIÓ CULTURAL

 • Bases conceptuals i metodològiques de recerca

MÁSTER EN GESTIÓ DE CONTIGUTS DIGITALS

 • Analítica web

INVESTIGACIÓ I CANVI EDUCATIU

 • Avaluació de centres, programes i sistemes educatius
 • Política i gestió de qualitat en educació superior

INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL

 • Intervenció psicosocial en el mon actual
 • Paradigma interpretatiu: tècniques d’investigació empírica i criteris de validesa
 • Paradigma positivista: mètodes qualitatius i tècniques d’anàlisi multivariant
 • Procediments d’intervenció i avaluació psicosocial i comunitària
 • Professió i intervenció psicosocial
 • Pràctiques externes d’especialitat professional
 • Taller de comunicació científica i indicadors d’avaluació
 • Tècniques i instruments d’intervenció i avaluació psicosocial i comunitària
 • TFM

MEDIACIÓ EN CONFLIC

 • Mètodes d’investigació i anàlisi en mediació

MEDICAMENTS, SALUT I SISTEMA SANITARI

 • Bases metodològiques en recerca en ciències de la salut
 • TFM

PSICOGERONTOLOGIA

 • Competències en investigació psicogerontològica
 • Metodologies quantitatives i qualitatives en investigació psicogerontològica
 • Psicologia ambiental i accessibilitat a l’entorn

PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ

 • La construcció del coneixement psicoeducatiu: bases epistemològiques i metodològiques

PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA

 • Fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària
 • Pràctiques externes I
 • Pràctiques externes II
 • TFM

RECERCA EN COMPORTAMENT I COGNICIÓ

 • Comunicació dels primats
 • Conducta adaptativa dels primats
 • Etoecologia dels primats
 • Modelatge de la conducta dels primats
 • Observació de la conducta
 • Regressió i model lineal general
 • Taller d’anàlisi de dades

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL – PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • Empresa i societat
 • Psicosociologia Laboral I
 • Psicosociologia Laboral II
 • Seguretat en el treball II
 • Pràcticum
 • TFM

 

Inicio de sesión