Vés al contingut

Assignatura

(De)construcció d'identitats a les literatures i cultures en anglès (curs impartit en anglès)


Descripció general de l'assignatura

El curs estudia les obres d’alguns dels escriptors nord-americans més prominents a través d’una selecció dels seus contes, assajos, obres de teatre i novel·les. Els objectius generals del curs són: 

1. Ampliar i aprofundir el nostre coneixement de la literatura dels Estats Units, centrant-nos en la representació de l’espai domèstic en aquesta literatura.

2. Comprendre la manera en què la construcció i la representació cultural de l’espai domèstic es relaciona amb aquestes obres literàries.

3. Demostrar l’habilitat de conceptualitzar i escriure assajos crítics amb el recolzament de materials teòrics rellevants sobre la noció de l’espai domèstic en el marc de materials teòrics significants del pensament crític contemporani. 

 

Els objectius específics són: 

1. Desenvolupar la capacitat de posicionar-se en relació al pensament sobre l’espai domèstic i sobre aquest dins l’àmbit de l’estudi de la literatura. 

2. Adquirir els instruments teòrics que ens ajudin a establir la connexió de l’espai domèstic amb nusos teòrics com ara: orientació, temporalitat, afiliació, exposició, racionalitat, comunitat, el Nen, la memòria, el Món, el refugi i la hos(ti)pitalitat.

3. Produir un treball final que representi una contribució al camp dels estudis domèstics a la literatura

Nom de l'assignatura: (De)construcció d'identitats a les literatures i cultures en anglès (curs impartit en anglès)
Codi: 569580
Durada: 21/09/2023 - 14/12/2023
Crèdits: 6
Més info:

Què s’estudia

Llegirem textos literaris dels Estats Units dels segles XX i XXI que inclouen contes, novel·les, teatre i poesia.


Quina és la línia de pensament

El curs fa ús dels següents instruments teòrics: orientació (Sara Ahmed), temporalitat (Elizabeth Freeman), afiliació (Mark Rifkin), exposició (Judith Butler), cohabitació (Charlotte Perkins Gilman), el Nen (Lee Edelman), el Món (Homi Bhabha), la Comunitat (Avishai Margalit) i la Hostipitalitat (Jacques Derrida).


Referents teòrics i pràctics

 • Briganti, Chiara & Kathy Mezei. The Domestic Space Reader. University of Toronto Press, 2012.
 • de Botton, Alain. The Architecture of Happiness. Penguin, 2014.

Sobre els espais domèstics a la literatura dels Estats Units:

 • Anderson, Douglas. A House Undivided. Domesticity and Community in American Literature. Cambridge University Press, 1990. 
 • Brown, Gillian. Domestic Individualism. Imagining Self in Nineteenth-Century America. University of California Press, 1990.
 • Brown, Julia Prewitt. The Bourgeois Interior. How the Middle Class Imagines Itself in Literature and Film. University of Virginia Press, 2008. 
 • Chandler, Marilyn. Dwelling in the Text. Houses in American Fiction. University of California Press, 1991.
 • Fuss, Diana. The Sense of an Interior. Four Writers and the Rooms that Shaped Them. Routledge, 2004. 
 • Hellman, Caroline C. Domesticity and Design in American Women's Lives and Literature. Stowe, Alcott, Cather, and Wharton Writing Home. Routledge, 2011.
 • Levander, Carolin F. Where is American Literature? Wiley-Blackwell, 2013
 • McClatchy, J.D. American Writers at Home. The Library of America, 2004. 
 • Wiley, Catherine, and Fiona R. Barnes. Homemaking. Women Writers and the Politics and Poetics of Home. Garland, 1996.
 • Zaborowska, Magdalena J. Me and My House. James Baldwin's Last Decade in France. Duke University Press, 2018.

General sobre espais domèstics:

 • Bachelard, Gaston. The Poetics of Space. 1957. Penguin, 2014.
 • Bryson, Bill. At Home. A Short History of Private Life. Black Swan, 2010. 
 • Rybczynski, Witold. Home. A Short History of an Idea. Penguin, 1987.
 • Segarra, Marta. Room, House, Street. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2014. 

Sobre altres espais (in)habitables:

 • Goffman, Erving. Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Anchor Books, 1961. 

Sobre les “coses”:

 • Brown, Bill. A Sense of Things: The Object Matter of American Literature. University of Chicago Press, 2003.
 • Miller, Daniel M. Home Possessions. Material Culture Behind Closed Doors. Berg, 2001. 

Sobre la història i l’espai domèstic: 

 • Lipman, Caron. Heritage in the Home. Domestic Prehabitation and Inheritance. Routledge, 2020.


Altres docents d'anys anteriors