Vés al contingut

Assignatura

Gènere, sexualitat i creació


Descripció general de l'assignatura

Els estudis de gènere i sexualitat han generat un canvi fonamental en la lectura crítica de la creació cultural. No només han autoritzat l’accés de subjectes imprevists i sovint dissidents a la producció artística, sinó que han generat complexes propostes conceptuals i fins i tot una “gramàtica” determinant en els debats contemporanis.

 

Nom de l'assignatura: Gènere, sexualitat i creació
Codi: 569566
Durada: 21/09/2023 - 14/12/2023
Crèdits: 6
Més info:

Què s’estudia

El programa s’organitza en quatre blocs: (1) pensar els afectes a les pràctiques culturals; (2) textualitats híbrides; (3) debats feministes sobre l’autoria; (4) maneres de mirar, maneres de llegir.

Es coneixeran les principals aportacions teòriques dels estudis de gènere i sexualitat amb la teoria de les emocions o el posthumanisme als debats contemporanis. S’analitzaran exemples singulars de la literatura, les arts visuals, el còmic, les sèries i altres textos culturals.

 


Quina és la línia de pensament

Els estudis de gènere i sexualitat es posaran en relació amb la teoria política, la teoria crítica dels afectes, la teoria trans, i els estudis culturals. Aquesta confluència permetrà conèixer millor els debats i representacions culturals de la contemporaneïtat.

 


Referents teòrics i pràctics

Ahmed, Sara. The Cultural Politics of Emotion. Londres, 2004.

Ahmed, Sara. The Promise of Happiness. Duke UP, 2010.

Berger, John et al. Ways of Seeing. BBC & Penguin, 1973.

Berlant, Lauren. Cruel Optimism. Duke UP, 2011.

Bermúdez Montes, Teresa & Mônica Heloane Carvalho de Sant’Anna, eds. Letras escarlata. Estudos sobre a representación da menstruación. Frank & Timme, 2016.

Birulés, Fina. Entre actes. Entorn de la política, el feminisme i el pensament. Trabucaire, 2014.

Burke, Seán. Authorship: From Plato to the Postmodern. A Reader. Edinburg U.P. Impreso, 1995.

Cixous, Hélène. La risa de la Medusa. Ensayos sobre escritura. Anthropos, 2001.

Clough, Patricia Tiniceto & Jean Halley. The Affective Turn: Theorising the Social. Duke UP, 2007.

Clúa, Isabel, ed. Dossier Género y cultura popular. Lectora: revista de dones i textualitat, 11, 2005. Online.

Colaizzi, Giulia. "Placer visual, política sexual y continuidad narrativa", Arbor, 174, 2003, 686, p. 339-354.

Collin, Françoise. Praxis de la diferencia. Liberación y libertad. Ed. Marta Segarra. Icaria, 2006.

Éribon, Didier. Rétour a Reims. Fayard, 2009.

Felski, Rita. Literature after Feminism. The University of Chicago, 2003.

Fuss, Diana. Essentially Speaking. Feminism, Nature and Difference. Roudledge, 1989.

González Fernández Helena e Isabel Clúa. Máxima audiencia. Icaria, col. Mujeres y Cultura, 2011.

Halberstam, Jack. The Queer Art of Failure. Duke UP, 2011.

Halberstam, Jack. Trans*. A Quick and Quirky Account of Gender Variability. Duke UP, 2018.

Haraway, Donna J. Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature. Routledge, 1988.

Illouz, Eva. El consumo de la utopía romántica del amor. Katz, 2009.

Lauretis, Teresa de. Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction. Indiana UP, 1987.

Leibovici, Martine. Autobiographies de transfuges. Karl Philipp Moritz, Richard Wright, Assia Djebar. Éditions Le Manuscrit, 2013.

Littáu, Karin. Theories of Reading. Books, Bodies and Bibliomania. Polity Press, 2006.

Mulvey, Laura. "Unmasking the gaze. Some thoughts on new feminism film theory and history". Lectora: revista de dones i textualitat, 7, p. 5-14. Online. 2001.

Paszkiewicz, Katarzyna. Rehacer los géneros. Icaria, col. Mujeres y Cultura, 2017.

Pollock, Griselda. Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art’s Histories. Roudledge, 1999.

Sedgwick, Eve K.Touching Feelings: Affects, Pedagogy, Performativity. Duke UP, 2003.

Segarra, Marta (ed.). Pensar la comunidad desde la literatura y el género. Icaria, col. Mujeres y Cultura, 2012.

Pérez Fontdevila, Aina y Meri Torras. ¿Qué es una autora? Icaria, col. Mujeres y Cultura, 2019.

Sibilia, Paula. La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008.

Staiger, Janet. "Authorship Approaches". Authorship and Film. Ed. David A. Gerstner & Janet Staiger. Routledge, 2003, p. 27-57.


Altres docents d'anys anteriors