Vés al contingut

Assignatura

Literatura i Resistència


Descripció general de l'assignatura

La relació entre literatura i ideologia domina els corrents culturals al llarg del segle XX fins als nostres dies. Esdeveniments com la revolució russa, la resistència antifeixista, els maquis i la cultura a l’exili, la revoltes contra el colonialisme, el 68, la guerra del Vietnam, la lluita armada dels anys setanta, el conflicte palestinoisraelià, la caiguda del Mur de Berlín i les seves conseqüències o l’intervencionisme bel·licista del segle XXI han creat una producció d’escrits que, tot i presentar-se com a obres de ficció, queden lligats a una realitat històrica immediata. Aquesta assignatura suggereix un estudi d’aquest gènere literari.

Nom de l'assignatura: Literatura i Resistència
Codi: 575332
Durada: 20/09/2023 - 20/12/2023
Professorat: Dra. Daniela Aronica
Crèdits: 6
Més info:

Què s’estudia

El curs s’articularà en dos blocs: un dedicat a l’anàlisi de textos “de resistència” que promouen instàncies revolucionàries, antagonistes o de protesta, i un altre on s’organitzaràn aquestes produccions segons les relacions que les diverses formes de realisme (o antirealisme) assumeixen davant la Història.


Quina és la línia de pensament

Llegirem textos sobre literatura, política i compromís.


Referents teòrics i pràctics

Ardolino, Francesco & Elena Losada, eds. Violència i Identitat. Edicions de la UB, 2017.

Aronica, Daniela. El Neorrealismo italiano. Síntesis, 2004.

Baumeister, Andrea T., & John Horton, eds. Literature and the Political Imagination. Routledge, 1996.

Carbó, Ferran, Dolors Jiménez & Ramon X. Rosselló, eds. Les literatures catalana i francesa: postguerra i engagement. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000.

Cavarero, Adriana. Orrorismo. Feltrinelli, 2007.

Debord, Guy. La société du espectacle. 1967. Online Catalan translation: https://ca.wikisource.org/wiki/La_Societat_de_l%27Espectacle.

Fanon, Frantz. Els condemanats de la terra. 1961. Tigre de paper, 2020.

Hawkes, David. Ideology. Routledge, 1996.

Simbor, Vicent. El realisme compromès en la narrativa catalana de postguerra. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005. 

Trodd, Zoe, ed. American Protest Literature. Harvard University Press, 2006.

 

Aquesta assignatura s'imparteix en llengua castellana.