Skip to main content

Alumnat

Portell, Sebastià

Master's thesis
Un país "fet" bell. Transgressió i resignificació de la sexualitat a "El bell país on els homes desitgen els homes", de Biel Mesquida
2017
Directed by