Inici Consell Social Inici UB   
Premis del Consell Social de la UB

 

 

Bases

Introducció

Requisits dels candidats i sol·licituds

Dotació

Jurat

Calendari

Documentació

Versió imprimible (pdf)

Relació de guanyadors

 

Formularis

Premi J. Manuel Blecua

Premi Ramon Margalef

 

 

Per més informació:

Universitat de Barcelona

Inici Consell Social
csocial@ub.edu

       

Premis del Consell Social de la UB als millors treballs científics derivats d’una tesi doctoral llegida a la Universitat de Barcelona

 

La Universitat de Barcelona considera els programes de doctorat com un dels seus actius més importants. La formació que s’assoleix en els programes esmentats ha de servir tant per millorar el coneixement sobre la realitat que ens envolta, com per iniciar i potenciar una recerca d’elevada qualitat, com per retornar a la societat uns coneixements adquirits

Un element clau per valorar la qualitat dels programes de doctorat esmentats són les publicacions, i en concret, els articles derivades de les tesis doctorals associades a cada programa.


Objectius

Els objectius dels premis són:

  • Impulsar la imatge dels estudis de doctorat de la Universitat de Barcelona.
  • Destacar el doble vessant de Recerca i Desenvolupament de qualitat originada als programes de doctorat de la Universitat de Barcelona.
  • Donar a conèixer la R+D de qualitat generada.
  • Mantenir un contacte més fluid amb els doctors de la Universitat de Barcelona, que permeti estrènyer les relacions de recerca i de transferència de coneixements en benefici mutu.

Modalitats dels premis

En aquesta línia, i per tal de reconèixer la seva dedicació a l’estudi i a la recerca, i per estimular la producció científica i la transferència de coneixements a la societat, el Consell Social de la Universitat de Barcelona va instituir els «Premis als millors treballs científics derivats d’una tesi doctoral llegida a la UB». Els premis ara convocats tenen dues modalitats.

 

Premi JOSÉ MANUEL BLECUA al millor article publicat en una revista reconeguda, derivat de tesis doctorals llegides a la Universitat de Barcelona en els últims 5 anys, des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2022, en l’àmbit d’Humanitats i Ciències Socials.

Premi RAMON MARGALEF al millor article publicat en una revista reconeguda, derivat de tesis doctorals llegides a la Universitat de Barcelona en els últims 5 anys, des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2022, en l’àmbit de Ciències Experimentals i de la Salut.

 

 

 

 

 

 

 


17