En l’actualitat 

L’expressió en l’actualitat, amb el sentit de ‘en el temps actual, en l’època actual’, és una locució ben formada i acceptable, tot i que no apareix al DIEC.

Exemple correcte En l’actualitat, la identitat digital coexisteix amb identitats personals i socials.


Al costat d’aquesta locució adverbial, però, n’hi ha d’altres de sinònimes amb què pot alternar: actualment, ara, ara per ara, avui, avui dia, avui en dia, etc.

Exemple correcte Actualment, la identitat digital coexisteix amb identitats personals i socials.

Exemple correcte Avui dia, la identitat digital coexisteix amb identitats personals i socials.
Darrera actualització: 14-2-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«En l’actualitat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3239> [consulta: 17 maig 2022].