Bibliografia
Glossari acadèmic i docent de la Universitat de Barcelona [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/sl/glossari-academic-docent>. [Consulta: 28 octubre 2016].

Lèxic institucional de la UB. Traduccions preferents a l’anglès [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/sl/lexic-ub>. [Consulta: 28 octubre 2016].
Darrera actualització: 28-10-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Nomenclatura universitària» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1624> [consulta: 18 gener 2022].