Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Noms i adjectius < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Noms i adjectius


Noms i adjectius 

Plural de mots acabats en -ig

 • La forma preferent del plural de les paraules agudes masculines acabades en -ig és -os.

  Exemple correcte sondeig, sondejos


 • En alguns casos marcadament especialitzats, però, es recomana la forma de plural en -s.

  Exemple correcte raig X, raigs X


Plural de mots acabats en -sc, -st, -xt i -sp

 • La forma preferent del plural de noms i adjectius masculins acabats en -sc, -st i -xt és -os.

  Exemple correcte basc, bascos

  Exemple correcte compost, compostos

  Exemple correcte pretext, pretextos

  Exemple correcte cresp, crespos


 • En alguns casos marcadament especialitzats, però, es recomana la forma de plural en -s.

  Exemple correcte mol·lusc bivalve, mol·luscs bivalves
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016 § 16.4.1.

Institut d’Estudis Catalans. «Instruccions per al maneig del diccionari». A: Diccionari de la llengua catalana. Barcelona; Palma; València: Enciclopèdia Catalana; Edicions 62; Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Editorial Moll; Edicions 3 i 4, 1995, pàg. lii.

Plural de mots acabats en -ig 

Els noms i adjectius masculins aguts acabats en -ig poden fer el plural afegint -s o -os. Per regla general, la forma en -os és preferible en la majoria de casos.

masculí singular
plural preferible
plural alternatiu
sondeig
sondejos
sondeigs
passeig
passejos
passeigs
desig
desitjos
desigs
lleig
lletjos
lleigs


Hi ha casos, però, marcadament especialitzats, en què és preferible mantenir la formació del plural en -s.

Exemple correcte assaigs clínics, assaigs filosòfics
Exemple correcte raigs X, raigs ultraviolats


En el plural en -os, la grafia -ig del singular esdevé -tj- o -j- segons com es facin altres derivats.

Exemple correcte sondejos (sondejar)
Exemple incorrecte sondetjos
Exemple correcte passejos (passejar)
Exemple incorrecte passetjos
Exemple correcte desitjos (desitjar)
Exemple incorrecte desijos
Exemple correcte lletjos (lletjor)
Exemple incorrecte llejos


En cas de dubte, es pot consultar el DIEC. Si no hi ha informació de plural, la terminació és -jos. En cas contrari, l’entrada del diccionari duu la indicació de plural pertinent.

Exemple correcte gaig, gajos (entrada del DIEC sense informació morfològica)
Exemple correcte bolig, bolitjos (entrada del DIEC amb informació morfològica)
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016 p. 179-180.

Plural de mots acabats en -sc, -st, -xt i -sp 

Els noms i adjectius masculins acabats en -sc, -st, -xt i -sp poden fer el plural afegint -s o -os. Per regla general, la forma en -os és preferible en la majoria de casos.

masculí singular
plural preferible
plural alternatiu
basc
bascos
bascs
disc
discos
discs
compost
compostos
composts
gest
gestos
gests
pretext
pretextos
pretexts
context
contextos
contexts
cresp
crespos
cresps
gesp
gespos
gesps


Hi ha casos, però, marcadament especialitzats, en què és preferible mantenir la formació del plural en -s.

Exemple correcte Amb aquest mètode es poden localitzar quists ovàrics.

Exemple correcte El consum de mol·luscs bivalves creix arreu del món.

Exemple correcte Els mariscs intervenen en la transmissió alimentària del virus.

Exemple correcte Tests de control per a llavors cultivades en testos de substrat arenós.


Cal recordar que no són correctes els plurals masculins en -es dels mots que acaben en -xt.

Exemple correcte Va lliurar tots els textos a l’editorial.

Exemple incorrecte Va lliurar tots els textes a l’editorial.


Exemple correcte Si contenen part entera i part fraccionària s’anomenen nombres mixtos.

Exemple incorrecte Si contenen part entera i part fraccionària s’anomenen nombres mixtes.


Els noms femenins acabats en -st formen el plural en -s.

Exemple correcte forest, forests

Exemple correcte post, posts

Exemple correcte host, hosts
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016 p. 180.Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 6-3-2023
Citació recomanada:
«Noms i adjectius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri_bloc.php?id=327> [consulta: 26 març 2023].