Plural de mots acabats en -ig 

Els noms i adjectius masculins aguts acabats en -ig poden fer el plural afegint -s o -os. Per regla general, la forma en -os és preferible en la majoria de casos.

masculí singular
plural preferible
plural alternatiu
sondeig
sondejos
sondeigs
passeig
passejos
passeigs
desig
desitjos
desigs
lleig
lletjos
lleigs


Hi ha casos, però, marcadament especialitzats, en què és preferible mantenir la formació del plural en -s.

Exemple correcte assaigs clínics, assaigs filosòfics
Exemple correcte raigs X, raigs ultraviolats


En el plural en -os, la grafia -ig del singular esdevé -tj- o -j- segons com es facin altres derivats.

Exemple correcte sondejos (sondejar)
Exemple incorrecte sondetjos
Exemple correcte passejos (passejar)
Exemple incorrecte passetjos
Exemple correcte desitjos (desitjar)
Exemple incorrecte desijos
Exemple correcte lletjos (lletjor)
Exemple incorrecte llejos


En cas de dubte, es pot consultar el DIEC. Si no hi ha informació de plural, la terminació és -jos. En cas contrari, l’entrada del diccionari duu la indicació de plural pertinent.

Exemple correcte gaig, gajos (entrada del DIEC sense informació morfològica)
Exemple correcte bolig, bolitjos (entrada del DIEC amb informació morfològica)
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016 p. 179-180.
Darrera actualització: 21-2-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Noms i adjectius: plural de mots acabats en -ig» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=545> [consulta: 26 març 2023].