Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Noms i adjectius

 • Plural de mots acabats en -ig
 • Plural de mots acabats en -sc, -st, -xt i -sp

Noms i adjectius

Plural de mots acabats en -ig

 • La forma preferent del plural de les paraules agudes masculines acabades en -ig és -os.

  Exemple adequatsondeig, sondejos


 • En alguns casos marcadament especialitzats, però, es recomana la forma de plural en -s.

  Exemple adequatraig X, raigs X


Plural de mots acabats en -sc, -st, -xt i -sp

 • La forma preferent del plural de noms i adjectius masculins acabats en -sc, -st i -xt és -os.

  Exemple adequatbasc, bascos

  Exemple adequatcompost, compostos

  Exemple adequatpretext, pretextos

  Exemple adequatcresp, crespos


 • En alguns casos marcadament especialitzats, però, es recomana la forma de plural en -s.

  Exemple adequatmol·lusc bivalve, mol·luscs bivalves
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016 § 16.4.1.

Institut d’Estudis Catalans. «Instruccions per al maneig del diccionari». A: Diccionari de la llengua catalana. Barcelona; Palma; València: Enciclopèdia Catalana; Edicions 62; Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Editorial Moll; Edicions 3 i 4, 1995, pàg. lii.

Plural de mots acabats en -ig

Els noms i adjectius masculins aguts acabats en -ig poden fer el plural afegint -s o -os. Per regla general, la forma en -os és preferible en la majoria de casos.

masculí singular
plural preferible
plural alternatiu
sondeig
sondejos
sondeigs
passeig
passejos
passeigs
desig
desitjos
desigs
lleig
lletjos
lleigs


Hi ha casos, però, marcadament especialitzats, en què és preferible mantenir la formació del plural en -s.

Exemple adequatassaigs clínics, assaigs filosòfics

Exemple adequatraigs X, raigs ultraviolats


En el plural en -os, la grafia -ig del singular esdevé -tj- o -j- segons com es facin altres derivats.

Exemple adequatsondejos (sondejar)
Exemple no admissiblesondetjos

Exemple adequatpassejos (passejar)
Exemple no admissiblepassetjos

Exemple adequatdesitjos (desitjar)
Exemple no admissibledesijos

Exemple adequatlletjos (lletjor)
Exemple no admissiblellejos


En cas de dubte, es pot consultar el DIEC. Si no hi ha informació de plural, la terminació és -jos. En cas contrari, l’entrada del diccionari duu la indicació de plural pertinent.

Exemple adequatgaig, gajos (entrada del DIEC sense informació morfològica)

Exemple adequatbolig, bolitjos (entrada del DIEC amb informació morfològica)
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016 p. 179-180.

Plural de mots acabats en -sc, -st, -xt i -sp

Els noms i adjectius masculins acabats en -sc, -st, -xt i -sp poden fer el plural afegint -s o -os. Per regla general, la forma en -os és preferible en la majoria de casos.

masculí singular
plural preferible
plural alternatiu
basc
bascos
bascs
disc
discos
discs
compost
compostos
composts
gest
gestos
gests
pretext
pretextos
pretexts
context
contextos
contexts
cresp
crespos
cresps
gesp
gespos
gesps


Hi ha casos, però, marcadament especialitzats, en què és preferible mantenir la formació del plural en -s.

Exemple adequatAmb aquest mètode es poden localitzar quists ovàrics.

Exemple adequatEl consum de mol·luscs bivalves creix arreu del món.

Exemple adequatEls mariscs intervenen en la transmissió alimentària del virus.

Exemple adequatTests de control per a llavors cultivades en testos de substrat arenós.


Cal recordar que no són correctes els plurals masculins en -es dels mots que acaben en -xt.

Exemple adequatVa lliurar tots els textos a l’editorial.

Exemple no admissibleVa lliurar tots els textes a l’editorial.


Exemple adequatSi contenen part entera i part fraccionària s’anomenen nombres mixtos.

Exemple no admissibleSi contenen part entera i part fraccionària s’anomenen nombres mixtes.


Els noms femenins acabats en -st formen el plural en -s.

Exemple adequatforest, forests

Exemple adequatpost, posts

Exemple adequathost, hosts
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016 p. 180.Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-6-2023
Citació recomanada:
«Noms i adjectius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri_bloc.php?id=327> [consulta: 4 desembre 2023].