Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Xifres < Casos particulars < Apostrofació < Ortografia < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Xifres 

L’article el o la i la preposició de s’apostrofen davant de les xifres que comencen per u o onze, d’acord amb la norma general.

Exemple correcte l’11 de juny
un pressupost d’1.354.700


En el cas dels ordinals, només s’apostrofa davant de onzè o onzena.

Exemple correcte l’XI Jornada de Matemàtiques a l’Escola
l’11a clàusula del contracte

Exemple correcte el I Congrés de Medicina
Exemple incorrecte l’I Congrés de Medicina

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 31-3-2022
Citació recomanada:
«Xifres» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1279> [consulta: 29 març 2023].