Norma general 

D’acord amb la norma general, s’apostrofen:

 • Els articles definits el i la davant de vocal o hac muda.

  Exemple correcte l’estudiant, l’aula, l’oposició, l’híbrid, l’asimetria

  Exemple correcte l’Alguer, l’Hospitalet, l’Enric, l’Havana, l’Índia, l’Úrsula


  L’article la no s’apostrofa, però, davant de les vocals i o u àtones (precedides o no de la consonant hac).

  Exemple correcte la universitat, la institució, la història

  Exemple correcte la Isabel, la Humberta, la Iessa


  No s’apostrofa tampoc l’article femení davant dels mots una (referit a l’hora), ira i host, ni en el topònim la Haia.

  Exemple correcte la una del migdia
  el control de la ira
  la host invasora
  la declaració de la Haia


 • Els articles personals en i na davant de vocal o hac muda.

  Exemple correcte n’Oriol, n’Hug, n’Aina, n’Imma


  L’article na no s’apostrofa tampoc davant de les vocals i o u àtones (precedides o no de la consonant hac).

  Exemple correcte na Irene, na Urgell, na Humberta


 • La preposició de davant de vocal o hac muda.

  Exemple correcte d’hora, d’universitats, d’asimetria, d’en Jaume

  Exemple correcte d’Antropologia, Eugeni d’Ors, d’Horta


 • Els pronoms febles davant d’un verb que comenci amb vocal i també en les combinacions de dos o més pronoms, davant o darrere del verb.

  Exemple correcte l’aprovaré, l’escric, n’il·lustra

  Exemple correcte te’n recordes, me’n torno, s’ho pensarà
             
  Exemple correcte menja-t’ho, dona-l’hi, afegeix-te-n’hi


  En aquest darrer cas, de combinació de dos o més pronoms, l’apòstrof se sol escriure tan a la dreta com sigui possible.

  Seguint la mateixa regla que s’aplica en els casos de l’article la, el pronom feble femení la no s’apostrofa davant de les vocals i o u àtones (precedides o no de la consonant hac).

  Exemple correcte la ignoren, la unifiquen, la hipnotitza, la hi portaré
Darrera actualització: 15-5-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Norma general» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1274> [consulta: 29 novembre 2021].