Casos particulars 

Per aplicar la norma general de manera adequada, hi ha una sèrie de casos particulars que cal tenir en compte a l’hora d’apostrofar:

Darrera actualització: 11-11-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Casos particulars» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1275> [consulta: 6 desembre 2021].