Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Format dels apartats < Aspectes formals < Redacció < Treballs acadèmics < Documents de docència i de recerca < Models de documents < Llibre d’estil

Format dels apartats 

La jerarquia de les diverses parts del text s’indica per mitjà de la numeració que acompanya els títols de cada apartat i pel cos i classe de lletra utilitzats. Així mateix, cal tenir en compte algunes consideracions sobre els títols.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 23-10-2019
Citació recomanada:
«Format dels apartats» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2194> [consulta: 29 juliol 2021].